Puškaš

Topoljski dunavac Puškaš dugačak je oko 10 kilometara, a prostire se na površini od 247 do 280 ha, ovisno o vodostaju.
Proteže se od Draža na zapad i sjever pokraj Gajića i Topolja sve do granice s Mađarskom. Obale Puškaša obrasle su trskom, šašem i vodenim biljem pa su idealno mjesto za gniježđenje ptica močvarica i za mriješćenje riba. Topoljski dunavac podijeljen je na nekoliko ribolovnih područja od kojih svaki ima svoje specifičnosti glede dubine, vrste dna te ribljih vrsta koje ga nastanjuju.
Pjeskovito dno dubine od tri do pet metara idealno je za ribolov smuđa, a najveća dubina dunavca iznosi osam metara.

Puskas