Ižip Topolje
Društvo prijatelja baranjskih starina «Ižip» Topolje udruga je građana, osnovana s ciljem čuvanja i promicanja tradicijskih vrijednosti kulturnoga nasljeđa baranjskih Hrvata, a prije svega Topolja i podunavskih šokačkih sela u općini Draž.

Društvo brine o vrijednoj etnografskoj zbirci čiji je postav realiziran u okviru projekta Šokačka kuća u Topolju. Društvo uz zbirku skrbi i o crkvi sv. Petra i Pavla, spomeniku kulture I. kategorije, u kojoj organizira koncerte i smotre crkvenoga pučkog pjevanja.
Osim toga, sudjeluje na smotrama, folklornim festivalima i manifestacijama i prikazuje baranjske običaje, pjesme, plesove i tradicijsko ruho (Međunarodne smotra folklora u Zagrebu, Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni i sl.).
U okviru Društva djeluje muška pjevačka skupina „Ižipci“ koja istražuje i pjeva višeglasno     a cappela ili uz gajde izvorne baranjske pjesme i crkvene napjeve.
Za studente etnologije iz Zagrebu, Pečuha i Ljubljane, studente geografije iz Zagreba, ekonomije iz Osijeka,  polaznike Seminara folklora Panonske zone Društvo je organizirlo istraživanja i  terensku nastavu u Šokačkoj kući u Topolju.

Image

 U galeriji Klovićevi dvori na zagrebačkom Gornjem gradu u okviru velike izložbe
„Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije“, od 27.4. do 11.11.2009. godine izložene su bile tri nošnje iz Šokačke kuće.

Društvo djeluje uz stručnu pomoć Muzeja Slavonije i Konzervatorskoga odjela iz Osijeka.